Obtenir una imatge a partir d’un so

Fa pocs dies, un amic molt aficionat als concursos de programació, em va preguntar en què consistia la FFT. Li vaig explicar una mica per sobre i llavors em va ensenyar un problema que és el següent:

Tenim un fitxer d’àudio de dos canals amb tons de freqüència variant on la freqüència d’un correspon a un valor en l’eix X i la freqüencia de l’altre correspon a un valor de l’eix Y. L’imatge resultant ha de ser un text.

El problema està extret d’aquest zip i a la carpeta input es troben 10 fitxers .wav codificats d’aquesta manera: Challenge24h (problema Q)

El concepete és senzill però posar-lo a la pràctica no tant, sobretot si no has estudiat res de domini freqüencial ni Transformades de Fourier.

En aquest post veurem com vaig arribar a solucionar-lo i alguna curiositat que va sorgir al final

Continua llegint

Anuncis